John Haslem Gemälde-Reproduktionen Galerie 1 von 1

1808-1884

Englischer viktorianischer Maler

1 John Haslem Gemälden

Queen Victoria, 1851 von John Haslem | Gemälde-Reproduktion

Queen Victoria 1851

Ölgemälde
$502
SKU: HJL-17298
John Haslem
Originalmaß: 11 x 9 cm
Privatsammlung

Top